Mòdul 8 - Ciutats intel·ligents

Sessió 17. Mobilitat intel·ligent​

Dia: Dissabte 9 de novembre

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Sara Royuela / Eduard Quiñones

Idioma: Català

Què vol dir una ciutat intel·ligent? Quan veurem cotxes sense conductor? La supercomputació pot facilitar la vida cotidiana a les ciutats. Els grans volums de dades que es generen a les ciutats, per exemple, informació de trànsit o moviment de persones pels carrers, poden ser utilitzades per gestionar millor l’espai públic. Però el processament d’aquesta informació requereix una capacitat de computació molt alta. En aquesta sessió ens centrament en un exemple on l’ús eficient d’aquesta informació és clau: el cotxe autònom. Veurem el gran volum de dades necessari i els disponitius per fer possible una mobilitat intel·ligent a les ciutats del futur.

Sessió 18. Mobilitat sostenible

Dia: Dissabte 16 de novembre

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: David Carrera

Idioma: Català

En les grans ciutats es mou un gran volum de tràfic rodat que genera elevats nivells de contaminació. Un dels grans reptes a què s'enfronten les ciutats intel·ligents és utilitzar tota la informació que es pot extreure dels vehicles en moviment i de les infrastructures fixes dels carrers per calcular les emissions generen els vehicles, de forma que es puguin prendre decisions en termes de gestió de la mobilitat. En aquesta sessió ens centrarem en el càlcul d'emissions a la ciutat a partir de les dades de mobilitat que es poden obtenir amb les tecnologies mòbils i experimentarem com estimar i controlar les emissions contaminants a la ciutat.

 

<Tornar al Programa