Sessió 13 - Avenços en el diagnòstic mèdic: la revolució de la imatge

Dia: Dissabte 14 de setembre de 2019

Horari: 10 a 14h

Lloc: Centre de Diagnòstic per Imatge. Planta 1 escala 3 de l’Hospital Clínic

Coordinació de la sessió: Lluís Donoso Bach

Sessió a càrrec de: -

Idioma: Català

Presentarem les diferents modalitats del Diagnòstic per imatge: Ressonància Magnètica, TAC, Ecografia, Radiologia intervencionista incloent-hi una visita a les instal·lacions.