Sessió 17. Les seccions còniques: d'Apol·loni a la geometria projectiva

Dia: 21 d'octubre de 2017

Horari: 10h a 14h

Lloc: Departament de Matemàtiques de la UAB

Sessió a càrrec de: Martí Prats Soler (Departament de Matemàtiques, Àrea d’Anàlisi Matemàtica, UAB)

Podeu veure el resum de la sessió aquí.