Sessió 19. Big Data

Dia: 9 de novembre de 2019

Horari: 10h a 14h

Lloc: Departament de Matemàtiques de la UAB

Idioma: Català