Sessió 2. Estadística: Més enllà de les mitjanes i els percentatges

Dia: 28 de gener de 2017

Horari: 10h a 14h

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC). Aula d'informàtica PC1.

Sessió a càrrec de: Pere Grima Cintas (Departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC)

En aquesta sessió parlarem d’estadística, de què és i per a què serveix. Veurem que moltes de les preguntes que ens fem per avançar en el coneixement només es poden respondre recollint i analitzant dades i que per això és fer servir l’estadística. Discutirem també les possibilitats de conèixer les característiques d’una població observant només una mostra i ho aplicarem a l’estimació del nombre de peixos que hi ha en un llac o el nombre de taxis en una ciutat.

La segona part es farà en un aula informàtica i farem servir un full de càlcul per simular els resultats d’estudis estadístics. També comentarem alguns problemes de càlcul de probabilitats.

Coneixement previs: Els que es tenen a primer de batxillerat. Els estudiants que coneguin les regles bàsiques del càlcul de probabilitats i que tinguin experiència en l’ús d’Excel podran aprofundir més.

Referencies: Pere Grima: “La certeza absoluta y otras ficciones. Los secretos de la estadista”, Ed. RBA (també dins la col·lecció “El Mundo es Matemático”)