Sessió 5. La rebel·lió de Vincenzo Galilei: quan la música formava part de la matemàtica

Dia: 15 de febrer de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC).

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Santi Vilches Latorre (INS Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor) i Maite Gorriz Farré (Inspecció d'Educació a Catalunya Central)

La música ha estat un tret identitari ancestral de l'ésser humà que s'ha anat desenvolupant al llarg de totes les civilitzacions. La creació, evolució i afinació dels diferents instruments musicals s'ha convertit en una necessitat humana que ha generat un problema matemàtic irresoluble i obert. Els pitagòrics ja van intentar resoldre aquest problema i valorant la seva importància van dividir els coneixements exactes o matemàtics en quatre (quadrivium): aritmètica, música, geometria i astronomia.

Vincenzo Galilei, pare de Galileu, era matemàtic especialitzat en música i va ensenyar dues coses al seu fill: les matemàtiques (és a dir a tocar el llaüt) i a rebel·lar-se contra els cànons establerts fins al moment. Va fer recerca matemàtica sobre la música i va defensar un nou sistema d'afinació que trencava amb la tradició pitagòrica.

L'escala musical no és única, podem trobar arguments per utilitzar diverses distribucions sonores. Qualsevol d'aquests arguments té una base matemàtica i podem, fins i tot, intentar desenvolupar una nova escala musical plantejant-ho com un problema obert.

 

<Tornar al Programa