Sessions de síntesi

Sessió 19. Plantejament de treballs finals

Dia: Dissabte 6 d’octubre

Horari: 9h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Idioma: Català / Castellà / Anglès

Aquesta sessió la dedicarem al plantejament de treballs finals del projecte. Els alumnes podran formar grups i plantejar el projecte que voldran presentar con a conclusió final a la seva estada. Cal destacar que no ha de ser un projecte desenvolupat si no només un plantejament de treball de recerca on es contempli l’interès del treball, els objectius i la viabilitat de ser posar en pràctica.

 

Sessió 20. Presentació de treballs finals

Dia: Dissabte 20 d’octubre

Horari: 9h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Idioma: Català / Castellà / Anglès

Durant aquesta sessió es presentaran els treballs davant un comitè d’experts de l’IBEC que valorarà cada treball. Es farà una petita sessió de comiat als alumnes.