Simulacions d'àtoms ultrafreds

Dia: Dissabte 18 d'abril de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Universitat de Barcelona

Sessió a càrrec de: Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)

Els experiments amb àtoms ultrafreds són importants per a la comprensió de la transició de fase quàntica i l'estudi dels condensats de Bose-Einstein (BEC), la superfluïditat bosònica o el magnetisme quàntic.

En aquesta sessió farem servir simulacions per entrendre els principis fonamentals de la mecànica quàntica.Treballarem el límit quantic tot comparant simulacions clàssiques i quàntiques per descobrir com afecta la funció d’ona i les lleis quàntiques al comportament de la matèria.

 

<Tornar al Programa